iBaby Fertility & Genetic center

Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

Previous Image
Next Image

info heading

info content

เกี่ยวกับไอเบบี้
เตรียมตัวก่อนรักษา
เรื่องเล่าความสำเร็จ
ติดต่อไอเบบี้

ทำไมต้องไอเบบี้

ทำไมต้องไอเบบี้

ทำไมต้องไอเบบี้

นพ. พิสิฐ ตันติวัฒนากุล เป็นแพทย์รักษาทางด้านผู้มีบุตรยากและยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว ซึ่งได้รับปริญญาโทสาขา Clinical Embryologist ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านมีบุตรยาก Monash University ใน Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ยิ่งไปกว่านั้น นพ. พิสิฐ ยังได้รับปริญญาและการอบรมทางด้านสูตินรีแพทย์และทางด้านผู้มีบุตรยาก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีประสบการณ์จากการทำงานทางด้านการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการณ์ และทางสูตินรีเวช นพ.พิสิฐยังใช้เวลาในการปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์เป็นเวลากว่าสิบปี

นพ.พิสิฐ ยังได้เขียนบทความ และงานวิจัยทางด้านการย้ายตัวอ่อนและทางด้านการคุมกำเนิด ลงตีพิมพ์ในนิตยสารด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก นอกจากนั้นยังได้ทำงานในทางด้านการแพทย์และสูตินรีเวชในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย และตอนนี้ได้ทำงานที่คลินิกแห่งนี้ในตำแหน่งผู้อำนวยการทางการแพทย์และผู้อำนวยการทางด้านห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว

ในส่วนของห้องปฏิบัติการมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล มีห้องปฏิบัติการที่ถูกควบคุมด้วยภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวอ่อน ตัวอย่างเช่น การควบคุมอุณหภูมิความดันและความชื้นภายในห้อง การใส่ใจในวัสดุที่ใช้ภายในห้องและการใช้แสงไฟที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อตัวอ่อน

ทุกสิ่งในห้องปฏิบัติการได้ถูกบริหารโดย นพ.พิสิฐ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลตัวอ่อนมามากกว่าสิบปี นพ.พิสิฐ สามารถที่จะทำงานทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการณ์และปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายทุกกระบวนการของการทำงานในห้องปฏิบัติการถูกดูแลโดย นพ.พิสิฐ นอกจากนั้นแพทย์ยังมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมที่จะอุทิศเวลาให้ในการดูแลเครื่องมือเหล่านี้ รวมทั้งน้ำยาต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ต้องแน่ใจว่าเป็นน้ำยาที่สะอาดและปลอดภัยที่สุดเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เข้ามารับบริการในคลินิกของเรา

ข่าว & โปรโมชั่น

เมื่อวันที่22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ไอเบบี้ คลินิก นำโดยผู้บริหาร นพ. พิสิฐ ตันติวัฒนากุล พร้อมกับทีมงานได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความอบอุ่นสู่น้องๆ ทั้งนี้ นพ. พิสิฐ ตันติวัฒนากุลกับทีมงานได้มอบเงินสด จำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งขนมและของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อนำไปใช้บำรุงสถานสงเคราะห์และดูแลเด็กๆต่อไป