Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

ข่าว & โปรโมชั่น

น้ำใจจากไอเบบี้ สู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

เมื่อวันที่22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ไอเบบี้ คลินิก นำโดยผู้บริหาร นพ. พิสิฐ ตันติวัฒนากุล พร้อมกับทีมงานได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ณ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความอบอุ่นสู่น้องๆ

   N11756150-1      

ทั้งนี้ นพ. พิสิฐ ตันติวัฒนากุลกับทีมงานได้มอบ เงินสด จำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้ง ขนมและของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กมามอบให้

กับเจ้าหน้าที่ประจำบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อนำไปใช้บำรุงสถานสงเคราะห์และดูแลเด็กๆต่อไป

FB_IMG_1443088363334