Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

การฉีดเชื้อผสมเทียม

การฉีดเชื้อผสมเทียม

การฉีดเชื้อผสมเทียม

IUI (การฉีดเชื้อ หรือ การผสมเทียม)
การนำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ มีชื่อให้เรียกหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะเรียกว่าการฉีดเชื้อหรือการผสมเทียม ซึ่งมีข้อบ่งชี้ในการณีที่ฝ่ายหญิงมีภูมิคุ้มกันของเชื้ออสุจิ หรือกรณีที่เชื้ออสุจิไม่ได้คุณภาพหรือจำนวนอสุจิมีน้อย นอกจากนั้นยังมีในกรณีของการที่ตรวจไม่พบสาเหตุของภาวะการมีบุตรยากก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ในการทำฉีดเชื้อหรือผสมเทียมเช่นเดียวกัน

หัตถการฉีดเชื้อหรือผสมเทียม
ระยะเวลาในการทำการฉีดเชื้อ ระยะเวลามีความสำคัญต่อการฉีดเชื้อมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยธรรมชาติ เพราะว่าระหว่างมีเพศสัมพันธ์เชื้ออสุจิได้เดินทางผ่านปากมดลูก ซึ่งมีต่อมและน้ำเมือกที่สามารถรักษาสภาพของเชื้ออสุจิแล้วค่อยๆผ่านเข้าไปสู่โพรงมดลูกเป็นเวลา 2-3 วัน ในขณะที่การฉีดเชื้อ เชื้ออสุจิทั้งหมดจะถูกฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก เชื้ออสุจิไม่ได้คงความมีชีวิตอยู่ได้ในเวลาหลายวัน ดังนั้นเชื้ออสุจิต้องถูกฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในระยะเวลาที่ใกล้กับช่วงที่ ไข่ตก วิธีการสำหรับการทำการฉีดเชื้อคือใช้การชักนำให้ไข่ตกโดยใช้ฮอร์โมน hCG ซึ่งจะฉีดเมื่อฝ่ายหญิงได้ทำการอัลตราซาวน์แล้วได้ขนาดของไข่ในช่วงที่เหมาะสมการตกไข่จะเกิดขึ้นในระยะ 36 ชั่วโมงหลังการฉีดยาเร่งให้ไข่ตก การฉีดเชื้อจะทำเมื่อประมาณ 42 ชั่วโมงหลังการฉีดยาเร่งไข่ตกเพื่อที่จะให้ไข่ได้เดินทางมาสู่ท่อนำไข่ในระยะเวลาที่ทำการฉีดเชื้อพอดี

การเก็บเชื้ออสุจิสำหรับการฉีดเชื้อ
การเก็บเชื้ออสุจิโดยส่วนใหญ่จะเก็บจากการทำเชื้ออสุจิให้ออกมาด้วยตัวเองแล้วนำไปไว้ในกระปุกปราศจากเชื้อที่ทางคลินิกได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ชายจะทำการเก็บในห้องที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษในคลินิก ฝ่ายหญิงอาจเข้าไปช่วยเก็บข้างในห้องพิเศษนั้นได้บางครั้ง ฝ่ายชายจะมีเหตุหลายๆอย่างที่ไม่สามารถเก็บได้ในคลินิก ทางเราจะให้เขาเหล่านั้นเก็บที่บ้านหรือโรงแรมและนำเชื้ออสุจิมาในเวลาครึ่งชั่วโมง โดยตัวเชื้ออสุจิที่เก็บได้ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่อุ่นในระหว่างการเดินทางมา

ในกรณีที่เก็บเชื้ออสุจิที่คลินิก ฝ่ายชายจะต้องมาก่อนที่จะทำการฉีดเชื้อในฝ่ายหญิงประมาณ1-2 ชั่วโมง เพื่อที่จะให้เชื้ออสุจิได้มีการละลายและเตรียมการคัดเชื้ออสุจิต่อไป

ขั้นตอนการทำการฉีดเชื้อ
เมื่อฝ่ายหญิงมาถึงที่คลินิกจะต้องเข้าไปในห้องฉีดเชื้อและเปลี่ยนชุด จากนั้นก็ต้องนอนบนเตึยงเหมือนเตียงตรวจภายในและถูกคลุมด้วยผ้าสะอาด ท่าการนอนคือต้องขึ้นขาหยั่งและจะมีเครื่องมือสอดเข้าไปในช่องคลอด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คล้ายกับการตรวจภายในทั่วไปแพทย์จะดูดเชื้อที่ถูกเตรียมแล้วผ่านสายฉีดที่ติดกับไซริงค์ สายฉีดจะถูกสอดเข้าไปในช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูก จากนั้นแพทย์จะฉีดเชื้อโดยดันผ่านไซริงค์ ทำให้เชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูก จากนั้นสายฉีดจะถูกเอาออกนอกมดลูกพร้อมกับเครื่องมือที่อยู่ในช่องคลอด หลังจากนี้ขาของฝ่ายหญิงจะเอาลงจากขาหยั่งและนอนในท่าปกติ

หลังจากการฉีดเชื้อสิ้นสุดลงผู้ป่วยจะนอนพกัอยู่บนเตียงเป็นเวลา 15-20 นาที จากนั้นก็สามารถแต่งตัวกลับบ้านและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ข้อแนะนำหลังการทำการฉีดเชื้อ
ผู้รับการฉีดเชื้อสามารถกลับไปทำงานและออกกำลังกายได้ตามปกติ คู่สามีภรรยาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ ในความเป็นจริงการเพิ่มเชื้ออสุจิโดยมีเพศสัมพันธ์หลังการฉีดเชื้ออาจจะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้อีกเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้ที่ผู้มารับการฉีดเชื้ออาจรู้สึกมีน้ำบางอย่างไหลออกจากช่องคลอด บางครั้งน้ำที่ไหลออกจากมดลูกอาจเกิดจากการที่มดลูกมีการบีบรัดตัวหลังการฉีดเชื้อ แต่เชื้อที่ออกมาไม่มีผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์มากนักเนื่องจากเชื้อที่เข้าสู่โพรงมดลูกที่เหลือมีปริมาณมากพอที่จะทำให้ตั้งครรภ์ได้