Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

ตรวจสารพันธุกรรม

iBaby Fertility

iBaby Fertility

การตรวจพันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อนโดยวิธี Next Generation Sequencing (NGS

PGD using NGS
ไอเบบี้ ได้เปิดตัวการบริการตรวจสารพันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อนโดยวิธี next-generation sequencing (NGS) ซึ่งปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในการศึกษาพันธุกรรมของมนุษยชาติ

ในตอนแรก เราได้ทำเทคโนโลยีเพื่อการคัดพันธุกรรมตัวอ่อนเพื่อแค่การสร้างโอกาสในการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น และทำให้โอกาสความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วดีขึ้น แต่ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นการวินิจฉัยโรคของคู่สมรสที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมในเด็ก

ข้อดีของการตรวจพันธุกรรมโดย next-generation sequencing
• เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมใน 24 โครโมโซม
• เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของยีน ในกรณีที่พ่อและหรือแม่เป็นภาหะของโรค
• เพื่อเป็นการตรวจสอบความผิดปกติของทั้งจำนวนโครโมโซมและยีน ภายในการนำเซลมาตรวจเพียงครั้งเดียว
• เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของการทำให้ได้คู่สมรสได้เข้าถึงได้มากขึ้น

คลินิกไอเบบี้ได้เสนอทั้งสองแบบของการตรวจทางพันธุกรรมโดย NGS ดังต่อไปนี้
การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม (PGS), ประกอบด้วยการศึกษาทางพันธุกรรมของตัวอ่อนเพื่อที่จะกำหนดการเรียงตัวของโครโมโซม และในวิธีการนี้ การเลือกโครโมโซมที่ปกติของตัวอ่อนเพื่อการฝังตัวเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อการเพิ่มความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้ว
การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม (PGD), เพื่อตรวจสอบการกลายพันธุ์ของตัวอ่อน เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับคู่สมรสที่ทำเด็กหลอดแก้วเพื่อป้องกันความผิดปกติของยีนเพื่อผ่านไปสู่เด็กในครรภ์ ตัวอย่างเช่น โรค Cystic fibrosis

คลินิกไอเบบี้ ได้ทำการตรวจทั้งการตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม กับเซลสามแบบที่นำจากตัวอ่อนมาตรวจโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ ซึ่งเซลทั้งสามได้แก่ polar bodies, day-3 embryos biopsy (blastomeres) and blastocyst biopsy (trophoectoderm).

คลินิกไอเบบี้ ได้นำการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี NGS หลังจากได้ทำการทำสอบอย่างหนักเพื่อดูความถูกต้องแม่นยำด้วยพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหว่างผลของการทำ NGS และ aCGH ตัวอ่อนเป็นหลายร้อยตัว และทั้งสองวิธีก็ให้ผลที่แม่นยำไม่แตกต่างกันแต่ NGS มีข้อได้เปรียบอย่างมากของการตรวจวินิจฉัยโรคของยีนที่ aCGH ตรวจสอบไม่ได้