Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

เด็กหลอดแก้ว

เด็กหลอดแก้ว

เด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้ว IVF
การทำเด็กหลอดแก้วเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ตั้งครรภ์ ซึ่งหมายถึงการใช้เทคนิคพิเศษในการช่วยให้หญิงมีโอกาสในการตั้งครรภ์มากยิ่ง ขึ้น ผู้ป่วยดังต่อไปนี้มีข้อบ่งชี้ในการทำเด็กหลอดแก้ว

• ภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชาย
• ฝ่ายหญิงอายุมาก
• การที่ไม่มีหรือท่อนำไข่ที่ถูกทำลาย
• ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
• ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
• ภาวะการตั้งครรถ์ล้มเหลวบ่อยครั้ง
• การมีผังผืดในอุ้งเชิงกราน
• การตรวจพันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน

5 ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้ว

ขั้นตอนที่ 1 : การกระตุ้นไข่
ยาหรือฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นไข่ได้ฉีดให้กับผู้หญิงเพื่อให้มีการผลิตไข่ที่เพิ่มขึ้น โดยปกติผู้หญิงสร้างไข่ 1 ใบต่อเดือน การใช้ยากกระตุ้นไข่สามารถทำให้ได้ไข่หลายใบ ระหว่างการทำขั้นตอนนี้หญิงจะต้องทำอัลตราซาวน์อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการตอบสนองต่อรังไข่ ประมาณ 3-4 ครั้ง รวมทั้งมีการตรวจเลือดและฮอร์โมนเป็นระยะ

ขั้นตอนที่ 2 : การเก็บไข่
เป็นการทำหัตถการเล็ก เรียกว่าการเก็บไข่ โดยทำการเก็บไข่ออกมาจากร่างกายของฝ่ายหญิง การเก็บไจ่ดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และสามารถทำได้อย่างปลอดภัยที่คลินิกจนสิ้นสุดกระบวนการ หญิงที่จะทำการเก็บไข่จะได้รับยาเพื่อทำให้ไม่เจ็บปวดระหว่างที่ทำการเก็บไข่ การใช้อัลตราซาวน์ เพื่อเป็นตัวนำทาง แล้วใชัเข็มสอดตามแนวของอัลตราซาวน์ซึ่งจะดูดไข่และน้ำที่ล้อมรอบไข่ออกมาในแต่ละใบ หัตถการนี้ก็ทำเช่นเดียวกันกับรังไข่อีกข้าง หญิงบางคนมีอาการปวดท้องหลังการเก็บไข่ซึ่งส่วนใหญ่สามารถหายได้หลังจากนั้นใน 1-2วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การผสมไข่กับเชื้ออสุจิ
เชื้ออสุจิจะถูกนำมาวางที่เดียวกันกับไข่และเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เชื้ออสุจิโดยทั่วไปจะเข้าไปในไข่ในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงหลังจากผสมกัน เมื่อแพทย์คิดว่าโอกาสในการตั้งครรภ์ต่ำแพทย์จะเลือกวิธีการที่เรียกว่าอิ๊กซี่ (ICSI) ซึ่งบางครั้งจะเลือกที่จะทำอิ๊กซี่แม้ว่าเชื้ออสุจิอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ

ขั้นตอนที่ 4 : การเลี้ยงตัวอ่อน
เมื่อไข่ที่ถูกปฏิสนธิแล้วมีการแบ่งตัวซึ่งจะเริ่มเรียกว่าตัวอ่อน ทางนักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบตัวอ่อนเป็นระยะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามีการเจริญเติบโตที่ปกติและเหมาะสมกับระยะของตัวอ่อนภายใน3-5 วัน ตัวอ่อนที่ปกติจะมีหลายเซลล์และจะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว คู่สมรสผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมที่ส่งผ่านไปให้บุตรได้ ควรจะทำการตรวจวินิจฉัยก่อนการฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งจะทำเมื่อประมาณวันที่ 3-5 หลังการปฏิสนธินักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการจะตัดเซลล์ตัวอ่อนประมาณ 1-2 เซลล์เพื่อที่จะนำไปคัดกรองทางพันธุศาสตร์ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 : การใส่ตัวอ่อน
ตัวอ่อนจะถูกนำไปวางที่มดลูกในวันที่ 3-5 หลังการปฏิสนธิ วิธีการทำสามารถทำได้ที่คลินิกขณะที่ผู้รับการใส่ตัวอ่อนตื่นอยู่แพทย์จะนำเอาสายเล็กๆ ที่มีตัวอ่อนอยู่ใส่เข้ามดลูกผ่านทางช่องคลอดผ่านปากมดลูกและเข้าสู่โพรงมดลูก ถ้าตัวอ่อนมีการฝังตัวในมดลูกก็จะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

ปกติแพทย์จะใส่ตัวอ่อนมากกว่าหนึ่งตัวในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝดขึ้นมากได้ ความเป็นจริงแล้วจำนวนการใส่ตัวอ่อนเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะอายุของผู้หญิง ตัวอ่อนที่ไม่ได้ใช้ในรอบนั้นจะถูกแช่แข็งไว้และฝังตัวหรือบริจาคให้ผู้อื่นต่อไป