Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

แช่แข็งไข่

แช่แข็งไข่

แช่แข็งไข่

การแช่แข็งตัวอ่อนและเชื้ออสุจิได้รับการยอมรับว่าสามารถที่จะรักษาภาวะการเจริญภัณฑ์เพื่อใช้ในอนาคต ปัจจุบันมีวิธีการใหม่ที่สามารถแช่แข็งไข่แล้วประสบความสำเร็จมาแล้ว

ใครที่ควรจะแช่แข็งไข่
เป็นที่รับรู้ว่าอายุของหญิงที่เพิ่มขึ้นทำให้ภาวะการเจริญภัณฑ์ลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของตัวอ่อนที่มีโครโมโซมผิดปกติ ตามอายุหญิงที่เพิ่มขึ้น การแช่แข็งไข่อาจจะมีประโยชน์ในคนที่เป็นมะเร็งซึ่งต้องมีการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงทำให้ไข่ที่มีอยู่ถูกทำลายไป ถ้าหญิงที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมีคู่สมรสอยู่แล้วและต้องการจะมีบุตรแต่ไม่มีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ในขณะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดควรแช่แข็งในลักษณะของตัวอ่อน (ไข่และอสุจิที่ผสมแล้ว) ผ่านการทำเด็กหลอดแก้ว ตัวอ่อนแช่แข็งได้มีการทำและสำเร็จมาแล้วหลายปีและถือว่าเป็นมาตรฐานในกรณี ดังกล่าว อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของหญิงที่เป็นมะเร็งยังไม่มีคู่ชีวิตการใช้วิธีการแช่แข็งไข่ก็เป็นวิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง

วิธีการแช่แข็งไข่
การเก็บไข่สำหรับการแช่แข็งไข่มีวิธีการที่เหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้ว โดยทั่วไปก็คือต้องมีการกระตุ้นไข่เพื่อให้เกิดไข่ที่สุกหลายใบ เมื่อไข่โตเต็มที่ก็จะทำการเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอดโดยใช้อัลตราซาวน์จากนั้นไข่ก็จะทำการแช่แข็งในทันที

การแช่แข็งไข่จะใช้วิธีการลดอุณหภูมิเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันมีวิธีการใหม่ที่เรียกว่า Vitrification ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิธีการเดิม เมื่อไข่ได้รับการแช่แข็งแล้วเปลือกไข่จะแข็งกว่าไข่ปกติทั่วไป ดังนั้นเมื่อเราจะนำไข่มาใช้ผสมกับเชื้อต้องใช้วิธีการทำ ICSI โดยใช้เข็มเจาะเข้าไปในไข่แทนการผสมแบบเด็กหลอดแก้วทั่วไป