Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

เตรียมตัวก่อนรักษา

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะเริ่มทำ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะเริ่มทำ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะเริ่มทำ
การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ใช้เวลาประมาณ 20-25 วันแม้ว่ามันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน หลายคู่สมรสยังมีความกังวลใจและมีความเครียด การทำเด็กหลอดแก้วได้ทำในกรณีที่ล้มเหลวมาจากการรักษาอื่นๆ มาแล้ว

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย
ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชายมีอยู่ประมาณ 30-40% ของสาเหตุการมีบุตรยากทั้งหมด สาเหตุฝ่ายชายมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการผลิตและการทำงานเชื้ออสุจิ

การตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง

การตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง

การตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง
ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิงมีอยู่ประมาณ 40-50% ที่เข้ามาในคลินิกมีสาเหตุจำนวนมากมาจากฝ่ายหญิงเช่น ฮอร์โมนผิดปกติ และรูปร่างของอวัยภายในผิดปกติ