ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย

 

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชายมีอยู่ประมาณ 30-40% ของสาเหตุการมีบุตรยากทั้งหมด สาเหตุฝ่ายชายมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการผลิต และการทำงานเชื้ออสุจิ ปัญหาที่พบสามารถพบทุกส่วนตั้งแต่ฮอร์โมน การเก็บและทางเดินของเชื้ออสุจิ ความผิดปกติทางพันธุกรรมสามารถที่จะช่วยให้มีการผลิต และการทำงานที่ผิดปกติได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามมีการทำการรักษาที่สามารถช่วยให้โอกาสของคู่สมรสได้ในบางกรณี

 

——————————————————–

 

การประเมินทางฝ่ายชาย – โดยทั่วไปสิ่งแรกที่ต้องประเมินจากทางฝ่ายชายก็คือ การตรวจเชื้ออสุจิ การวิเคราะห์เชื้อได้ตามรูปร่างของเชื้อ จำนวนของเชื้อ การเคลื่อนไหว และจำนวนเชื้อที่เคลื่อนไหว

 

——————————————————–

 

ค่าต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเชื้ออสุจิ

Total Sperm Count > 40 million
Morphology (WHO) > 30% normal shape
Morphology (Kruger) > 14% normal shape
Volume > 2 milliliters
Motility > 50% motile
Liquefaction complete by 60 min

 

จำนวนเชื้อที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะเป็นข้อบ่งชี้ถึงการประเมินโดยรวมของเชื้อโดยส่วนใหญ่ ผู้ที่มีความผิดปกติของการตรวจเชื้ออสุจิอาจต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางด้านฮอร์โมน การตรวจลูกอัณฑะและบางครั้งจำเป็นต้องตรวจโครโมโซมร่วมด้วย

 

——————————————————–

 

การตรวจฮอร์โมน – การตรวจฮอร์โมนของต่อมใต้สมองสามารถที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของการผลิดเชื้ออสุจิ ในทางกลับกันการที่มีฮอร์โมนผิดปกติก็เป็นสาเหตุของการมีบุตรยากได้

 

——————————————————–

 

การตรวจระดับฮอร์โมนควรตรวจในกรณี

1. จำนวนเชื้ออสุจิน้อยกว่า 1 ล้านตัวต่อซีซี
2. มีความผิดปกติในการทำงานเรื่องเพศ
3. ตรวจพบความผิดปกติในร่างกายที่เกี่ยวกับฮอร์โมน เช่น ไทรอยด์

 

——————————————————–

 

หัตถการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากฝ่ายชาย – การผ่าตัดแก้หมัน เป็นการเปิดท่อที่นำเชื้ออสุจิกลับคืนหลังจากการทำหมัน แต่เนื่องจากผลการแก้หมันอาจไม่ค่อยดีนักคือมีประมาณครึ่งของผู้ที่แก้หมันแล้วจะสำเร็จ อีกอย่างการแก้หมันอาจทำให้เกิดภูมิคุ้มกันเชื้ออสุจิได้ก็ถือว่าเป็นอีกปัญหาของการแก้หมัน ดังนั้นอาจจะใช้วิธีการดูดเชื้ออสุจิจากท่อพักเชื้อแทนการแก้หมันแล้วนำมาทำ ICSI ต่อไปแทนได้

เส้นเลือดขอดบริเวณถุงอัณฑะ เมื่อมีเส้นเลือดขอดก็อาจต้องทำการผูกเส้นเลือดบริเวณนั้นเพื่อให้คงอุณหภูมิของเชื้ออสุจิที่ผลิตออกมาได้

TESE หรือ TESA เป็นวิธีการเอาเนื้อเยื่อในลูกอัณฑะมาหาเชื้ออสุจิโดยการดูดโดยใช้เข็มหรือการผ่าตัดเล็ก จากนั้นนำเชื้อที่ได้มาทำอิ๊กซี่ต่อไป

MESA หรือ PESA เป็นการนำเอาเชื้อออกมาจากท่อพักเชื้ออสุจิ ซึ่งถ้าเชื้อทีได้จากวิธีนี้จะได้เชื้อที่มีความสมบูรณ์มากกว่าเชื้อจากลูกอัณฑะโดยตรง

ICSI การทำอิ๊กซี่เป็นการนำเชื้อที่มีอยู่ในปริมาณน้อยนำเข้ามาผสมกับไข่โดยตรงผ่านเครื่องเฉพาะ โดยส่วนใหญ่คัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงและเคลื่อนไหวปกติมาทำเพื่อให้โอกาสในการปฏิสนธิมากที่สุด หัตถการที่ถูกต้องจะได้มีการพูดคุยกับผู้มารับบริการก่อนจะเริ่มการรักษา หัตถการต่าง ๆ สามารถที่จะทำได้ในคลินิกของเราผู้รับบริการจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ

Leave a Reply