ย้ายตัวอ่อนบลาสโตซีสต์

 

ตัวอ่อนระยะบลาสโตซีสต์ คือ ระยะที่ตัวอ่อนได้โตเต็มที่พร้อมที่จะฝังตัวแล้ว แพทย์จึงทำการย้ายกลับเข้าโพรงมดลูกของตัวคนไข้ จากจุดนี้ตัวอ่อนมีเซลล์ประกอบกันอยู่ 60-200 เซลล์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือ

  1. เซลล์บริเวณรอบ ๆ ขอบตัวอ่อน เรียกว่า เซลล์รอบนอก หรือ Trophectoderm ซึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็น “รก”
  1. เซลล์ด้านใน เรียกว่า เซลล์ชั้นใน หรือ Inner Cell Mass ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็น “ทารก “

โดยทั่วไปตัวอ่อนระยะนี้จะเกิดหลังจากเลี้ยงตัวอ่อนได้ 5-6 วัน หลังจากที่มีการเจาะเก็บไข่ แต่ตัวอ่อนทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้แข็งแรงหมดทุกตัว จะมีเพียงประมาณ 50% ที่จะแข็งแรงพอที่จะทำการฝังตัวได้

 

 

Leave a Reply