เจาะเปลือกไข่

 

โดยทั่วไปตามธรรมชาติแล้ว ไข่และตัวอ่อนจะมีเปลือกที่ห่อหุ้มเซลล์เอาไว้เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อตัวอ่อนถึงระยะที่โตเต็มที่แล้ว ตัวอ่อนจะทำการเจาะเปลือกไข่ออกมาเพื่อฝังตัวในโพรงมดลูก แต่ถ้าหากตัวอ่อนไม่สามารถเจาะเปลือกไข่ออกมาได้ จำเป็นจะต้องมีการเจาะเปลือกไข่เพื่อให้ตัวอ่อนออกมาฝังตัวได้

 

 

Leave a Reply