อิ๊กซี่

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ วิธีการทำอิ๊กซี่ (ICSI) ก็คือ นำอสุจิที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียวฉีดเข้าไปในไข่ใบเดียวที่พร้อมที่จะปฏิสนธิ วิธีนี้จะใช้เฉพาะฝ่ายชายที่มีเชื้ออสุจิคุณภาพไม่ดี หรือฝ่ายหญิงที่มีอายุมากที่เปลือกไข่หนาและเหนียว

สำหรับฝ่ายชายที่ไม่มีตัวอสุจิออกมาจากการหลั่งนั้น อาจจะนำตัวอสุจิเหล่านั้นมาทำกระบวนการอิ๊กซี่ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. ปีซ่า หรือ PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) เป็นการใช้เข็มแทงบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อแล้วค่อย ๆ ดูดอสุจิออกมา
  2. มีซ่า หรือ MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) เป็นการผ่าตัวเพื่อหาท่อน้ำเชื้อ แล้วใช้เข็มแทงเข้าไปเพื่อดูดอสุจิออกมา
  3. ทีซ่า หรือ TESA (Testicula Sperm Aspiration) เป็นการใช้เข็มแทงบริเวณอัณฑะ แล้วดูดอสุจิออกมา
  4. ทีซี่ หรือ TESE (Teasticula Biopsy Sperm Extraction) เป็นการผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะบางส่วนแล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในอัณฑะออกมา

สำหรับฝ่ายหญิงจะต้องทำการกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่หลาย ๆ ใบได้มีการเจริญเติบโต เมื่อถึงเวลาที่ไข่โตเต็มที่แล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บไข่และนำเชื้ออสุจิจากฝ่ายชายมาทำอิ๊กซี่ต่อไป

 

 

Leave a Reply