การฉีดเชื้อผสมเทียม IUI

 

การฉีดน้ำเชื้อผสมเทียม หรือ Intrauterine insemination (IUI)

 

การทำ IUI เป็นการนำเชื้ออสุจิที่มีชีวิตและเคลื่อนที่ได้ดีเข้าไปในโพรงมดลูกและพร้อมที่จะผสมไข่ มักทำในช่วงเวลาที่ใกล้ไข่ตก เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิไม่ได้มาตรฐาน หรือฝ่ายหญิงมีปัญหาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ขั้นตอนในการเตรียมตัวทำ IUI

  • ฝ่ายชาย จะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ 2-7 วัน ก่อนวันทำ IUI และนำอสุจิที่ได้มาให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดกรองอสุจิ โดยจะเลือกเฉพาะอสุจิที่ยังมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ดี เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นำมาฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
  • ฝ่ายหญิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการกระตุ้นไข่ เพื่อให้ไข่ได้โตเต็มที่ และมีปริมาณที่มาก ๆ เมื่อได้ไข่ขนาดที่พอเหมาะแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการกระตุ้นให้มีการตกไข่ หลังจากนั้นประมาณ 36-40 ชั่วโมง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บไข่

ในส่วนของการฉีดอสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกนั้น จะนำน้ำเชื้ออสุจิใส่ลงไปในท่อพลาสติกเล็ก ๆ สอดผ่านปากมดลูก และทำการฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูก โดยวิธีการนี้จะใช้เวลาไม่นาน ไม่เจ็บ และไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

ข้อแนะนำ

  • หลังจากฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าไป ให้ฝ่ายหญิงนอนพักประมาณ 30 นาที
  • งดมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ทำ IUI
  • ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

จากข้อมูลการศึกษาในภาวะผู้ที่มีบุตรยาก พบว่าการทำ IUI มีโอกาสตั้งครรภ์มากกว่าการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติประมาณ 2 เท่า และถ้าหากทำ IUI ร่วมกับการทานยากระตุ้นไข่ จะมีโอกาสตั้งครรภ์มากขึ้นประมาณ 3 เท่า และถ้ากระตุ้นไข่โดยการฉีดยาจะมีโอกาสตั้งครรภ์มากขึ้น 4-5 เท่า แต่ก็ยังมีหลาย ๆ ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำ IUI เช่น ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีอายุที่มาก ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิ เป็นต้น

 

 

 

Leave a Reply