เด็กหลอดแก้ว (IVF)

เด็กหลอดแก้ว หรือ IVF (In Vitro Fertilization) เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ตั้งครรภ์มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือสาเหตุอื่น ๆ

การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการนำเซลล์ไข่และอสุจิมาผสมกัน โดยขั้นตอนในการทำนั้นทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการกระตุ้นไข่จากฝ่ายหญิง เพื่อให้ไข่เกิดการผลิตได้มากขึ้น จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บไข่ออกมา และนำไปในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อตรวจหาไข่ และเก็บไว้ในตู้อบสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม เพื่อให้ไข่มีการเจริญเติบโตได้ หลังจากที่ไข่เจริญเติบโตได้ระยะเวลาหนึ่ง ทางห้องปฏิบัติการจะนำไข่เหล่านั้นมาผสมกับเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์โดยผ่านการคัดแยกเชื้อมาก่อนแล้ว จากนั้นนำมาเก็บไว้ในตู้อบเพื่อให้เชื้ออสุจิได้ทำการปฏิสนธิกับไข่ จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการฝังตัวอ่อนเข้าไปในตัวของฝ่ายหญิงจนเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

ใครที่ควรรักษาด้วย IVF

  • ภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ฝ่ายหญิงที่มีความผิดปกติของท่อนำไข่
  • ฝ่ายหญิงที่มีพังผืดในอุ้งเชิงกรานมาก
  • ฝ่ายชายที่เชื้ออสุจิไม่มีคุณภาพ
  • ผู้ที่อายุมากทำให้มีบุตรได้ยาก

ขั้นตอนในการทำ IVF

  1. การกระตุ้นรังไข่ – โดยปกติแล้วผู้หญิงจะสร้างไข่ได้ 1 ใบต่อเดือน การกระตุ้นรังไข่เป็นการใช้ฮอร์โมน เพื่อให้ไข่มีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นหลาย ๆ ใบ ในระหว่างที่ทำการกระตุ้นไข่ฝ่ายหญิงจะต้องทำอัลตราซาวน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูการอบสนองของรังไข่ รวมทั้งมีการตรวจเลือดและฮอร์โมนเป็นระยะ
  2. การเก็บไข่ – เป็นการเก็บไข่จากฝ่ายหญิง โดยการอัลตราซาวน์แล้วใช้เข็มสอดเพื่อดูดไข่และน้ำที่ล้อมรอบไข่ออกมา การเก็บไข่นี้ไม่จำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล หรือคลินิก บางคนอาจมีอาการปวดท้องหลังการเก็บไข่แต่สามารถหายได้ภายใน 1-2 วัน
  3. การผสมไข่กับเชื้ออสุจิ – เป็นการนำเอาเชื้ออสุจิกับไข่มาผสมกันแล้วเก็บไว้ในตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ โดยทั่วไปแล้วเชื้ออสุจิจะเข้าไปในไข่โดยใช้ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงหลังจากที่ผสมกัน
  4. การเลี้ยงตัวอ่อน – เมื่อไข่ที่ปฏิสนธิกำลังที่จะกลายเป็นตัวอ่อน จะต้องมีการตรงดูให้แน่ใจว่าตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตที่ถูกต้อง ถ้าหากมีเซลล์ที่มีความเสี่ยงในการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรม ทางห้องปฏิบัติการจะต้องทำการตรวจวินิจฉัยเซลล์นั้นก่อนที่จะทำในขั้นตอนต่อไป
  5. การใส่ตัวอ่อน – ตัวอ่อนที่จะถูกใส่ไปในโพรงมดลูกควรจะมีอายุ 3-5 วัน หลังจากการให้ไข่ผสมกับเชื้ออสุจิ เพราะตัวอ่อนระยะนี้มีความแข็งแรงและสมบูรณ์เต็มที่

Leave a Reply