ตรวจสารพันธุกรรม NGS

 

NGS เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อคัดกรองหรือวินิจฉัยโรคของพันธุกรรมตัวอ่อน เพื่อให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้น การตรวจพันธุกรรมนี้จะทำเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมและยีน หรือในกรณีที่พ่อหรือแม่เป็นพาหะของโรคต่าง ๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความละเอียดสูงและมีความแม่นยำที่สุด

 

Leave a Reply