ผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ

 

การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิเป็นอีกวิธีหนึ่งของการรักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นการผ่าตัดหรือดูดเชื้ออสุจิจากลูกอัณฑะหรือท่อนำเชื้ออสุจิแทนที่จะนำเชื้ออสุจิออกจากการนำออกมาด้วยตัวเอง การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิเป็นการช่วยชายที่มีเชื้ออสุจิน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเรานำเชื้ออสุจิออกมาจะนำมาใช้ในการทำอิ๊กซี่ต่อไป ประมาณ 10% ของชายที่มีปัญหามีบุตรยากมีนำเชื้อแต่ไม่มีอสุจิ ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากปัญหาเหล่านี้ เช่น การอุดตันของท่อนำเชื้ออสุจิ การไม่มีท่อนำเชื้ออสุจิ การอุดตันของท่อเก็บเชื้ออสุจิที่ต่อจากท่อนำเชื้ออสุจิ ชายโดยส่วนใหญ่ที่ผลิตเชื้ออสุจิที่แข็งแรงในลูกอัณฑะ ก็จะสามารถนำเชื้ออสุจิออกมาโดยการผ่าตัด ชายอื่น ๆ ที่มีลูกอัณฑะแต่ไม่สามารถผลิตอสุจิเลย การทำการผ่าตัดหาเชื้ออสุจิก็ทำไม่ได้

 

 

 

Leave a Reply